خانه / دپارتمان آموزشی / دپارتمان کارآفرینی / کارآفرینی / برنامه های کارآفرینی در دانشگاههای امریکا

برنامه های کارآفرینی در دانشگاههای امریکا

[membersonly]
 • دانشگاه بالستیت
  هدف کلی این برنامه که در سال ۱۹۸۳ پایه گذاری شد، علاوه بر ارائهٔ آموزش به کارآفرینان مستعد به منظور شروع و ادارهٔ یک کسب و کار، قرار دادن آنها در جریان مستقیم مراحل پیشنهاد واقعی یک کسب و کار و راه‌اندازی آن می‌‌باشد. در این برنامه، هر دانشجو باید یک برنامهٔ تجاری قابل اجرا تدوین نماید که برای بررسی کامل به یک شورای متشکل از افراد حرفه‌ای‌ و متخصص تقدیم می‌‌گردد. تایید این برنامه به اعطای مدرک فارغ التحصیلی می‌انجامد و رد آن این امکان را منتهی می‌‌نماید. این تجربهٔ بسیار سنگین و دشوار، بازتاب تجارب افراد شاغل در کسب و کار است که می‌‌بایست گلیم خود را از آب بیرون بکشند. 
  ● دانشگاه بایلور
  این برنامه آموزشی یک تعادل متناسب را میان نظریه و عمل برقرار می‌‌نماید و از زمان شروع در سال ۱۹۸۰، همگام با پیشرفتهای حاصل در این رشته تغییر یافته و تکامل پیدا کرده است. واحدهای متشکل از یک کلاس کوچک، اعضای هیئت علمی را قادر می‌‌سازد تا شناخت مناسبی از دانشجویان به دست آورند و به آنها در جهت رشد مناسب یاری رسانند. ارزشهای اخلاقی نیز به همراه تعامل و مشارکت جمعی، در خلال این برنامه‌ها مورد تاکید و توجه قرار می‌‌گیرند. نه تنها در کلاس، بلکه از طریق فعالیتهای فوق برنامه از قبیل انجمنهای کارآفرینان دانشجو و برنامه‌های مرکز جان ف. باو در زمینهٔ کارآفرینی بر مشارکت جمعی تاکید می‌‌شود. هیئت علمی در تحقیق مشارکت نموده و در بسیاری از انجمنهای تخصصی نیز فعالیت دارد و همواره در جستجوی فرصتهای تازه برای توسعه می‌‌باشند. با افزایش تمرکز و توجه بر این عرصه برای دانشجویان فرصت های وسیعی در آینده وجود خواهد داشت.
  ● دانشگاه ایالت کنساو
  تمرکز این برنامه بر ایجاد یک تجربهٔ یادگیری کل‌گرا جهت دانشجویان و با استفاده از دورنماهای نظری و کارهای عملی و عینی دنیای واقعی می‌‌باشد. با استفاده از یک هیئت علمی متنوع که در مالکیت و ادارهٔ کسب و کار خود دارای تجربه هستند، دانش‌آموزان در معرض آگاهی های گسترده پیرامون ملزومات یک دورهٔ موفق در زمینهٔ کارآفرینی قرار می‌‌گیرند. همزمان، واحدهای کارآفرینی نیز عموما صف طویلی از کارآفرینان را به عنوان سخنرانان میهمان و افتخاری به منظور افزایش تجارب آموزشی دانشجویان، مورد استفاده قرار می‌‌دهند. همچنین دانشجویان تشویق می‌‌شوند تا با کار بیشتر بر روی برنامه‌های کسب و کار و برنامه‌های مدیریت و نیز به عنوان مطالعات جهت‌دار و یا رقابت در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی در عرصهٔ رقابت برنامه‌های تجاری، کار خود را در زمینهٔ کارآفرینی دنبال نمایند. 
  ● دانشگاه میامی
  برنامهٔ کارآفرینی این مرکز حول محور ”تئوریسیـنـها و عــاملــین” طراحی گردیده است. این عبارت، جوهره و ماهیت این برنامه را نشان می‌‌دهد و انعکاس ماهیت برنامه و موضوع آن می‌‌باشد. نظریه پردازیمستلزم تشخیص احتمالات، شناخت الگوها و خلق راه‌حلهای خلاقانه است که تفکر جدی و نه تنها دربارهٔ سود تجاری در یک مفهوم کارآفرینانه بلکه آثار اخلاقی، تربیتی، حقوقی و انسانی نیز می‌‌طلبد. ”عمــل کــردن” نیز بر‌عهده‌گرفتن مسئولیت برای به عمل در آوردن ایده‌های شخصی است. برای نیل به این هدف دانشجویان باید موانع مربوطه و نیز نیازهای منابع را بازشناسند و به طراحی روشهای واقع‌گرایانه برای به نتیجه رساندن یک مفهوم و ایده بپردازند. در اینجا تاکید می‌‌کنیم که واقع‌گرایی و عملگرایی تنها به واقعگرایی اقتصادی اشاره ندارد، بلکه به نیاز برای توجه بر مبادلات، در میان طیف وسیعی از متغیرهای اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مربوط می‌‌شود. 
  ● دانشگاه سنت توماس
  برنامهٔ پوشــهٔ یادگــیری فرصتی است برای گنجاندن تمامی تجارب یادگیری که دانشجویان کارآفرینی به آنها دسترسی دارند و شامل کار کلاسی، انجمن کارآفرینی، کارآموزان، کار خود آنها، کسب و کار خانوادگی، نیاز آنها به آموزش خدمات، انجمن هنرهای اصلاح‌گرا و انجمن اصلی کسب و کار می‌‌باشد. این برنامه عبارت است از یک فرم تکمیلی که پس از طی هر واحد کارآفرینی مورد ارزشیابی قرار می‌‌گیرد و این کار نیز حداقل یک بار توسط مشاورین دانشجویان انجام می‌‌گردد. این پوشه میزان یادگیری دانشجویان در زمینه‌های ذیل را نشان می‌‌دهد: 
  ۱) اهمیت مدیریت گردش نقدینگی
  ۲) برنامهٔ کسب و کار
  ۳) شناخت فرصتها
  ۴) توسعهٔ مدیریت
  ۵)خلاقیت
  ۶) کار به صورت شبکه‌ای
  ۷) ارزشهای شغلی.
  ● دانشگاه ویکتوریا
  در طی هفتهٔ اول کلاسها، به دانشجویان با استفاده از ابزارهای پیشرفته سنجش توسط تیم آموزشی و بر اساس تحقیقات منتشر شده در این زمینه به تعیین روش تحقیقشان و نیز تاکید بر هوش آنها کمک می‌‌گردد. طی این برنامه، دانشجویان ترغیب می‌‌شوند تا به منظور متناسب‌سازی با هر یک از روشهای یادگیریشان، به تعیین و دستکاری وظایف و تکالیف خود بپردازند. بخش اعظم برنامهٔ آموزش کارآفرینی دانشگاه ویکتوریا بر اساس تئوری فرآیند پردازش ماهرانه‎ی اطلاعات بنا شده است. نرم افزار تخصصی راهنمای کارشناسی به دانش‌آموزان در جهت افزایش استفاده‌ از مکتوبات جدیدشان، یاری می رساند. این ابزارها با تکرار عناصر مبتنی بر قضاوت از مجموعهٔ اطلاعات کارآفرینی که معمولا در زمانی طولانی‌تر از آنچه این برنامه می‌‌سازد، میسر است، این کار را انجام می‌‌دهد. نرم افزارها به ویژه موارد ذیل را تسهیل می‌‌نمایند:
  ۱) میزان درک ”فــرد: یعنی ارزیابی اطلاعات و دانش خود دانشجو (سابقه‎ی خطرپذیری جدید)
  ۲) درک مفهوم ”کــار: یعنی ارزیابی میزان کامل بودن یک کسب و کار (الگوی ریسک جدید)
  ۳) درک ”سـایـرین: یعنی ارزیابی محیط کسب و کار (مدل تجزیه و تحلیل ارباب رجوع)
  ● دانشگاه آریزونا
  برنامه ‌کارآفرینی برگر دانشجویان ارشد دورهٔ لیسانس را که تمایل دارند به آموزش همه جانبه و اصولی دست یابند و آنها را به موارد ذیل مجهز نماید، به خود جذب می‌‌کند. ۱) هـویت ، ۲) ارزیابـی، ۳) تعـقیب هــدف و ۴) خلــق فرصتهای نوآورانه برای کسب و کار. برنامهٔ کارآفرینی در سطح کارشناسی با فرآیند گزینش تابستانی آغاز ‌شده و در پی آن، پذیرش در برنامه اتفاق می‌‌‌افتد. سپس، تیمهای دانشجویی با یکدیگر به ارزیابی امکان پذیری برنامه‌های کسب و کار مورد نظرشان می‌‌پردازند. دانشجویان، به همراه برنامهٔ مورد نظر خود و زیربنای توسعهٔ آنها و در قالب ترمهای پاییزه و بهاره وارد سال تحصیلی می‌‌شوند. این تلاش یکساله از طریق حمایت هیئت علمی ناظر، کارآفرینان بازدید کننده و مربیان اجتماعی تقویت می‌‌گردد. ترم دوم تحصیلی طی دو دورهٔ رقابت به اوج خود می‌‌رسد که در آنها، برنامه‌های نهایی کسب و کار دانشجویان توسط کارآفرینان معروف در سطح ملی و منطقه ای، فارغ التحصیلان، سرمایه گذاران در کسب و کار و سایر افراد مرتبط با مرکز کارل الر مورد ارزشیابی قرار می‌‌گیرند. 
  ● دانشگاه ایلینویز در شیکاگو
  با داشتن دومین انجمن بزرگ کسب و کار در سطح کشور، شیکاگو یک مرکز عمدهٔ کارآفرینی با کارآفرینان خارق‌العاده و فرصتهای فراوان برای دانشجویان کارآفرینی در دانشگاه ایلینویز شیکاگو می‌‌باشد. این دانشگاه دارای هیئت علمی برجسته در زمینهٔ پژوهـش کارآفرینی و هیئت علمی بسیار موفق در امر کارآفرینی در بسیاری از واحدها می‌‌باشد. این دانشگاه دارای یک شبکهٔ کاری بسیار مطلوب با ۲۰۰ کارآفرین در زمینهٔ فناوری پیشرفته و معمولی است. آنها مجموعه‌ای از سخنرانان سرشناس، هفتهٔ کارآفرینی و یک برنامهٔ مربیگری کارآفرینی فردی جدید را مورد حمایت قرار می‌‌دهند. همچنین این دانشگاه محل استقرار انجمن ملی دانشجویان (NSO)، سازمان کارآفرینان دانشجو (CEO) می‌باشد. مرکز موسسه جهت کسب و کار روستایی (CUB) دانشجویان مرکز ادارهٔ کسب و کار (MBA) را با مشاغل مربوط به کارآفرینی در قالب یک رابطهٔ مشاوره‌ای مرتبط می‌‌سازد و یک کنسرسیوم سرمایهٔ پایه جدید نیز دانشجویان را با سرمایه‌گذاران حاضر به کمک مالی، مرتبط می‌‌کند. 
  ● دانشگاه آریزونا
  این برنامه با فرآیند انتخاب همکار در فصل بهار آغاز می‌‌شود که پیش از سال دوم و پس از پذیرش در برنامهٔ کارآفرینی، صورت می‌‌گیرد. تیمهای دانشجویی به منظور تکمیل و اصلاح یک مطالعهٔ میزان امکان‌پذیر بودن برنامهٔ آیندهٔ کسب و کارشان، با یکدیگر کار می‌‌کنند و با مفهوم و تصوری از برنامهٔ مورد نظرشان و نیز زیربنای توسعهٔ آن که در ترمهای بهاره و پاییزه پایه‌گذاری شده است، وارد سال تحصیلی می‌‌شوند. در طی ترمهای تابستانه، پاییزه و بهاره یک سلسله فرصتهای سنتی و تجربی در اختیار دانشجویان قرار می‌‌گیرد که همهٔ آنها با هدف بهبود کیفیت تجربهٔ آموزش کارآفرینی طراحی گردیده‌اند. 
  ● دانشگاه دپائول 
  سازمان، مسئول ادارهٔ کسب و کار عرضه کنندهٔ تخصص در مهارتهای مربوط به خود اشتغالی می‌‌باشد. هدف این برنامه، نه تنها مقاصد استقلال‌طلبانه است بلکه فرصتی را برای توسعهٔ یک برنامهٔ کسب و کار مورد نظر با راهنماییهای تخصصی فراهم می‌‌آورد. ویژگی برجستهٔ دورهٔ تخصصی کارآفرینی، رویکرد جدید و کل‌گرای آن در قبال مدیریت و داشتن جامع ترین مجموعهٔ واحدهای کارآفرینی در ایالات متحدهٔ امریکا می‌‌باشد.
  ● دانشگاه جورجیا
  دورهٔ تخصصی مدیریت اجرایی تجاری در کارآفرینی  بر جهان واقعی، عملگرایی و آموزش مبتنی بر گروه تاکید دارد. این برنامه همچنین بر پایهٔ چند نقطهٔ قوت بی‌نظیر این دانشگاه بنا نهاده شده است. این نقاط قوت عبارتند از: 
  ۱) امکانات درجه اول دانشگاه در زمینهٔ تحقیقات بر روی بیوتکنولوژی کشاورزی
  در یک سال معمولی، بین یک تا سه تیم MBA از دانشگاه جورجیا این فرصت را می‌‌یابند تا به توسعهٔ برنامه‌های کسب و کار بر اساس پیشرفتهای پیشگامانه در رشتهٔ بیوتکنولوژی که از سوی هیئت علمی دانشگاه ارائه می‌‌گردد، بپردازند. یکی از نوآوریهای این چنینی، عبارت بود از واکسنی برای حذف تخمدانها در سگها و گربه‌های ماده با استفاده از یک سری پرتوها به جای جراحی سنتی.
  ۲) برنامهٔ بسیار مطرح و درجه اول دانشگاه در مقطع دکترا پیرامون کارآفرینی
  تا کنون، دانشجویان دکترای دانشگاه جورجیا از میان ۳۶ جایزهٔ بزرگ تزهای دکترا در رشته‌های کارآفرینی و کسب و کار کوچک در طی ۲۵ سال گذشته، ۱۱ جایزه را به خود اختصاص داده‌اند که رقمی برابر با مجموع ۵ آموزشگاه بعدی بر روی هم می‌‌باشد. دانش جدید حاصل از این تزهای دکترا، سریعا به واحدهای کارآفرینی دانشگاه وارد می‌‌شوند. 
  ● دانشگاه سنت توماس
  ویژگی بارز این برنامهٔ کارآفرینی، فلسفهٔ یادگیری مبتنی بر تجربهٔ آن می‌‌باشد. این برنامه بر ترکیب نظریه، عمل و ارزشهای شغلی به منظور کمک به دانشجویان در جهت خلق و تبدیل کسب و کارها تمرکز دارد. این کار از طریق نظام منسجم خدمات در هر مرحله از چرخهٔ کارآفرینانه، از پیش درآمد کار و شروع آن، رشد اولیه، بلوغ، تجدید قوا و نتیجه‌گیری از کارها صورت می‌‌گیرد. این برنامه به جای استفاده از یک رویکرد رسانه‌ای‌ به مسئلهٔ آموزش کارآفرینی، بر کمک به افراد در جهت نیل به اهدافشان در تشکیل کسب و کارهای پر رونق تکیه دارد. خواه آنها شرکتهای مستقل نوپا باشند یا شرکتهای ادغام شده از کسب و کارهای خانوادگی و یا کسب و کارهای واحد فناوری پیشرفته و با رشد سریع. این نحوهٔ جهت‌گیری، برنامهٔ این مرکز را از سایرین متمایز می‌‌سازد. پروژه‌های مربوط به شرکتهای میزبان، دوره‌های کارآموزی و سایر برنامه‌های مبتنی بر یادگیری میدانی، دانشجویان را ملزم می‌‌سازند تا کاملا مفاهیم، مهارتها و ابزارها را با کاربرد و عمل صحیح و به جا همراه سازند. کلاسها به صورت تعاملی و یا یک طرفه توسط اعضای هیئت علمی اداره می‌‌شوند که خود آنها در آغاز و یا توسعهٔ تلاشهای کارآفرینانه سهم داشته‌اند. از طریق شاخه شاخه شدن کسب و کار، اعطای امتیازها، ریسک، کسب و کار خانوادگی و طرحهای کارآفرینانهٔ ابتکاری، این برنامه طیف وسیعی از طرحها را هم برای دانشجویان سنتی و هم غیر سنتی ارائه می‌‌نماید.
  ● دانشگاه سنت لوئیز
  این برنامه تاریخچه‌ای‌ طولانی در کسب و کارهایی را دارد که توسط دانشجویان، توسعه یافته و جوایز منطقه‌ای و کشوری را از آن خود نموده‌اند. معروفترین آنها کورتنی هنسی بود که جایزهٔ خلاقانه‌ترین کسب و کار را در مجموعهٔ جوایز کارآفرینان دانشجوی امریکای شمالی در سال ۲۰۰۲ برنده شد. در مجموع، دانشجویان این دانشگاه برای بیش از ۲۴۰ شرکت واقعی و بالقوه برنامه‌های کسب و کار تدوین نموده‌اند. این شرکتها عبارتند از: کسب و کارهای خانوادگی در سطح ملی، مانند حراج‌خانهٔ خانوادهٔ سلکیرک، و انجمن مربیان موسسهٔ استاندارد انگلستان، برنامه‌های کوتاه مدت کسب و کار کارآفرینی درون سازمانی برای خرده فروشیهای PCS و بیش از ۵۰ و نیز برنامه هایی برای کسب و کارهای مربوط به کارآفرینی اجتماعی مانند: ”اجنهٔ قدرت، یک مسابقهٔ خیریهٔ جوانان و بینشهـا که یک باشگاه جوانان در مناطق دور افتادهٔ ایالت میسوری است. این برنامه‌ها در مجلات ”ثروت”، ”کارآفرین” و مجلات مشارکتی ذکر گردیده‌اند. همچنین دانشجویان در مراحل نهایی رقابتهای عمدهٔ کشوری در زمینهٔ برنامه‌های کسب و کار شرکت جسته و همواره در نشر کتاب راهنمای برنامه‌های کسب و کار که هر ساله توسط انتشارات گیل منتشر می‌‌شود، همکاری دارند که بهترین برنامه‌های دانشجویان را از طریق کتابخانه‌ها در سراسر کشور در دسترس قرار می‌‌دهد. در تدوین برنامه‌های کسب و کار، دانشجویان تحت حمایت روابط جاری با ”بانک آمریکـا” و گروه ”وستگـیت” قرار دارند. 
  ● دانشگاه جورج واشینگتن
  دورهٔ متمرکز و تخصصی در زمینهٔ کارآفرینی و مدیریت کسب و کار کوچک چند اصل کلیدی را در بر دارد که آن را به صورت پویا، عملی و تشویق کننده در می‌‌آورد. این برنامه، خود را در دسترس مستقیم و آسان یک بستر مناسب برای فعالیتهای تازهٔ همراه با ریسک قرار می‌‌دهد. مانند: مرکز تکنولوژی شمال ویرجینیا و مرکز بیوتکنولوژیکی ایالت مریلند. همچنین این برنامه از نظر استراتژیکی در قلب پایتخت کشور قرار دارد که ادارهٔ امور کسب و کارهای کوچک و سایر سازمانهای مختلف دولتی و غیر دولتی را نیز در خود جای داده است. علاوه بر گذراندن واحدهای درسی، دانشجویان می‌‌توانند از مزایای شرکت در برنامه‌های دیگر مانند شورای پیشبرد کسب و کارهای کوچک، مرکز تجارت خانوادگی و موسسهٔ ”منابع جهانی” نیز برخوردار گردند. هدف، تقویت انجمن کسب و کار کوچک این ناحیهٔ بزرگ از طریق ارائهٔ کمکهای تاکتیکی عملی به کارآفرینان در زمینهٔ رفع فوریترین نیازهای آنها می‌‌باشد. این کار از طریق تیمهای مشاورهٔ دانشجویی و پروژه‌های تحقیقاتی تخصصی صورت می‌‌گیرد. علاوه بر این، پروژه‌های سراسری ویژه نیز اجرا می‌‌گردند.
  ● دانشگاه بالستیت
  مدیریت اجرایی تجاری (MBA) در کارآفرینی، فارغ التحصیلان خود را قادر می‌‌سازد تا از طریق یک برنامهٔ درسی کل‌گرا و نظام تحویل که به دانشجویان این امکان را می‌‌دهد تا در دانشگاه به صورت پاره وقت و یا تمام وقت کار کنند، بر چالشهای مربوط به ابتکار جمعی غلبه نمایند. ایالتهای ایندیانا، کنتاکی و نیو‌جرسی بیش از ۶۰ مکان را در خود جای داده‌اند که در آنها دانشجویان پاره وقت، مدرک MBA را از طریق آموزش از راه دور تعاملی دریافت می‌‌نمایند. هر دو برنامهٔ MBA درون‌دانشگاهی و آموزش از راه دور، کاملا مورد تایید انجمن آموزشگاههای دانشکده‌ای‌ کسب و کار در آمریکا قرار دارند. 
  ● دانشگاه ایالت ساندیاگو

این برنامه بدین منظور طراحی شده است تا ابزارها، دانش و مهارت لازم جهت آماده سازی برای مقابله با چالشهای کار در شرکتهای کارآفرینی و آغاز کسب و کار مستقل برای خود، در اختیار دانشجویان قرار گیرد. دانشجویان می‌‌توانند به میل خود واحدهای خود را تغییر دهند تا این واحدها بتوانند طیف وسیعی از نیازهای شغلی را برآورده سازند؛ مانند: کسانی که می‌‌خواهند به تاسیس و ادارهٔ شرکتهای خود بپردازند، در سازمانهای رو به رشد کار کنند، به عنوان خدمات‌رسان شغلی به مشتریان کارآفرینی فعالیت نمایند، با سرمایه‌گذاران در جهت ارزیابی فعالیتهای اقتصادی پیشنهاد شدهٔ مربوط به کارآفرینی همکاری نمایند و یا مطالعات بیشتری را در عرصهٔ تحصیلات کارآفرینی در سطح کارشناسی ادامه دهند.
● تگزاس در آستون 
▪ واحدهای اصلی از طریق مراحل رشد فعالیت کارآفرینی سازماندهی شده و همگی به روش موردی، تحت آموزش قرار می‌گیرند. 
▪ رقابتهای اتحــــادیهٔ موت برای اساتید کسب و کــــار کوچک این فرصت را فراهم می‌‌آورد تا به تدوین برنامـه‌های کسب و کاری بپردازند و آنها را به سرمایه‌گذاران ارائه نمایند. هر ساله اساتید ادارهٔ کسب و کار کوچک با استفاده از این فرآیند، فعالیتهایی را آغاز می‌‌نمایند.
▪ نود درصد اساتید اجـــرایی در زمینهٔ ادارهٔ کسب و کـــــار، یک و یا چند واحد کارآفرینی را می‌‌گیرند و به نحو روز افزونی در حال راه‌اندازی فعالیتهای اقتصادی جدیدی می‌‌باشند. 
▪ بستر مناسب دانشگاه در آستون در زمینهٔ فناوری، یک مکان آغازین را برای فعالیتهای اقتصادی جدید و یک مرکز تعلیم را نیز برای اساتید ادارهٔ کسب و کار و هیئت آموزشی کسب و کار فراهم می‌‌آورد. 
▪ اساتید دانشگاه تگزاس در زمینهٔ ادارهٔ کسب و کار برنامه‌های خاصی را به اتفاق، در امر فعالیتهای اقتصادی تدوین نموده‌اند که شامل یک سرمایهٔ یک میلیون دلاری جهت سرمایه‌گذاری در فعالیتهای تازه می‌‌باشد.
● دانشگاه لوئیویل

راز رواج این برنامه در کارآفرینی در این نکته نهفته است که اساس آن را برنامهٔ راهبردی جامعهٔ لوئیویل (با عنوان مبارزه برای کیفیت) و برنامهٔ راهبردی کالج تشکیل می‌‌دهند. نظر به این که برنامه‌های اساتید این دانشگاه در ادارهٔ امور کسب و کار در زمینهٔ کارآفرینی، بخشهای اصلی را در برنامه‌های راهبردی دانشکده و دانشگاه تشکیل می‌‌دهند، آموزش کارآفرینی در این دانشگاه، این فرصت را دارد که در سطح جهانی به عنوان یک الگو مطرح گردد؛ چنانکه همین اتفاق نیز اکنون در حال وقوع است. در واقع، قابلیت کاربرد و موفقیت این برنامه با استفاده از برنامه‌های بین‌المللی اساتید این دانشگاه در آتن، هنگ کنگ، پاناما و سنگاپور به بوتهٔ آزمایش گذاشته می‌‌شود.
● کالج بابسون
اولین سال از برنامهٔ دو سالهٔ اساتید بابسون، بر گسترش و کاربرد مهارتهای کارآفرینانه به منظور حل مسائل حقیقی کسب و کار متمرکز می‌‌باشد. میزان یادگیری دانشجویان انعکاس دهندهٔ چرخهٔ کسب و کار است: خلاقیت، شناخت فرصت، اختراع و یا کشف یک محصول و یا نوعی از خدمات، ارزیابی فرصتهای کسب و کاری، تشکیل نظام بازاریابی و تحویل و رشد و تجدید حیات. به علاوه، در تابستان سال ۲۰۰۰، این کالج یک برنامهٔ آزمایشی را با عنوان ”تعقیب مسیر رواج کـارآفـرینی (EIT) آغاز نمود. این برنامهٔ مبتنی بر نوآوری، که دانشجویان MBA در کالج بابسون گذراندن ورودی، جهت استفادهٔ دانشجویانی طراحی شده است که نسبت به آغاز یک کسب و کار تا زمان فارغ التحصیلی خود متعهد می‌‌باشند  MBA‌های تمام وقت، شبانه و یک ساله، همه می‌‌توانند در این طرح (EIT) مشارکت نمایند. 
● دانشگاه کولورادو
برنامهٔ دکترای کارآفرینی در آموزشگاه کسب و کاری لیدز، خود را به عنوان برنامهٔ ممتاز در این بخش از بازار در سطح جهانی مطرح ساخته است. تمرکز پژوهش و آموزش این برنامه، بر نقطهٔ تلاقی بین کارآفرینی و مدیریت راهبردی یعنی کارآفرینی راهبردی قرار دارد. محرک نخستین ما یعنی برنامهٔ متمرکز در زمینهٔ کارآفرینی راهبردی، ما را از لحاظ کیفیت در تربیت فارغ التحصیلان دارای دکترا که پاسخگوی تقاضاهای بازار موسسات آکادمیک بسیار معتبر باشند، متمایز ساخته است. برنامهٔ شامل دورهٔ کاری دشوار و البته همکاری میان هیئتهای علمی در امر پژوهش می‌‌باشد که فارغ التحصیلان را جهت انتشار مطلب در مجلات علمی درجه اول مهیا می‌‌سازد. برنامهٔ چهار سالهٔ شامل سمینارها، کارگاهها و تکالیف تدریس می‌‌باشد که برنامه‌های دورهٔ دکترای کولورادو را به عنوان محققین و مدرسین دارای تواناییهای بالقوهٔ بالا، متمایز می‌‌نماید. محیط برنامهٔ دکترا، محیطی حمایتی و و مشارکتی و در همین حال، سختگیرانه است. 
● دانشگاه جورجیا
برنامهٔ دورهٔ دکترای دانشگاه جورجیا در زمینهٔ کارآفرینی، جایزهٔ برنامهٔ نمونهٔ ملی را در سال ۱۹۹۸ از آن خود نمود که این برنامه، یکی از دو برنامه‌ای‌ است که به چنین افتخاری نایل شده است. تاکنون ۱۹ دانشجوی دکترا از این دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند که رساله‌ها و پایان نامه‌هایی پیرامون کارآفرینی و یا کسب و کار کوچک به رشتهٔ تحریر در آورده‌اند. در طی بیست سال گذشته، دانشجویان دورهٔ دکترای دانشگاه جورجیا، ۱۱ جایزهٔ مختلف پایان نامه‌ای را در زمینه‌های کارآفرینی و کسب و کار کوچک کسب نموده‌اند. به ویژه، آنها ۵ جایزهٔ هـایـزر و یک گواهینامه هـایـزر مربوط به تمایز به خاطر تحقیقات برجسته در زمینهٔ توسعهٔ فعالیتهای تازهٔ اقتصادی و نیز یک جایزهٔ NFIB و گواهینامه آن را به دلیل تحقیقات برجسته در زمینهٔ کارآفرینی و کسب و کار مستقل، دو جایزهٔ تایمز/ اینفورمز را نیز به دلیل تحقیقات برجسته در زمینهٔ کارآفرینی و بالاخره جایزهٔ کارلند را نیز به خاطر تحقیقات برجسته در زمینهٔ کارآفرینی و کسب و کار کوچک به خود اختصاص داده‌اند. این میزان، معادل رقمی برابر با پنج دانشگاه بعدی (هاروارد، مریلند، پوردو، کالیفرنیای جنوبی و وارتون) بر روی هم می‌‌باشد. 
● دانشگاه پیتزبورگ 
به دلیل ماهیت انعطاف‌پذیر این برنامه، دانشجویانی که میل دارند به کسب تخصص در کارآفرینی اقدام نمایند، آن را از میان انواع مختلف واحدها برگزیده‌اند. این واحدها نه تنها شامل واحدهای ارائه شده توسط آموزشگاه کسب و کار برای فارغ التحصیلان می‌‌گردد بلکه سایر دانشکده‌های دانشگاه پیتزبورگ و دانشگاه مجاور یعنی کارنگی ملون را نیز در بر می‌‌گیرد. برنامهٔ پیشنهادی دانشجویان با توجه به مشاوران ارشد و معمولی آنها و تایید رئیس برنامهٔ دکترا طراحی می‌‌گردد. تا کنون، هشت دانشجو پایان نامه‌هایی در زمینهٔ کارآفرینی نگاشته‌اند. آنها طیف وسیعی از موضوعات را مورد تاکید قرار داده‌اند.

[/membersonly]

درباره ی مدیر

عضو هیات علمی دانشگاه در رشته اقتصاد - بازاریابی

همچنین ببینید

۵ توصیه عالی به خانم هایی که میخواهند کارآفرین شوند

آرزو میکنم که یک کارآفرین زن با یک مرد تفاوت نداشته باشد. اما حقیقت این …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =