بازاریابی اجتماعی

۵ دلیل که برند ها نیاز به یک هدف بزرگ دارند:

این به تنهایی کافی نیست که شرکت ما بیانیه ای ارزشمند داشته باشد، برند ها باید هدف های خاصی را با کارمندان, مشتریان وسهامداران خود پیش ببرند. میلتون فریدمن معروف گفت که “مسئولیت اجتماعی کسب و کارها برای افزایش سود است”. بسیاری از محققین این مساله را قبول دارند.   …

ادامه نوشته »