بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

زندگی تان را بهتر کنید من  به صنعت  فروش مستقیم(بازاریابی شبکه ای)  ایمان دارم ، فروش مستقیم ، حرفه ای است که می تواند در زمان نسبتا کوتاهی یک انسان معمولی را به انسان ثروتمند و کار آفرین با رشد فردی بالا تبدیل کنند مری کرستینس (mary christensen)

ادامه نوشته »