تصمیم گیری

هنرتصمیم گیری وحل مسئله

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺰدیکی دﻭریل ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ، ﻣﺸﻐﻮﻝ  ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ که بچه عاقلی بود  ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﯾﻞ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ. سه  ﺑﭽﻪ ﺩﯾﮕﺮکه به …

ادامه نوشته »

چگونه به یک سخنران موفق تبدیل بشویم؟

برای تبدیل شدن به یک سخنران حرفه ای احتیاج به مدرک دانشگاهی نیست. اگه شما در الهام بخشیدن به افراد و قانع کردن آنها در مهمانی ها وبین خویشان واقوام موفق هستید شما می توانید به سخنران شدن فکر کنید. ۱۰ نکته ای که برای تبدیل شدن به یک سخنران …

ادامه نوشته »

نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم گیری فردی و سازمانی

[membersonly] نظریه تصویر؛ چیستی و چرایی ۱- مدلهای تصمیمگیری تجویزی یا توصیفی؟ اگر اندکی تأمل کنیم به خوبی خواهیم دید که برخی از تـصمیم گیـری‎هـا از گـام هـای منطقی مدلهای تصمیم گیری تجویزی تبعیت نمی کنند.فرض اصـلی  مدلهای تصمیم گیری تجویزی (prescriptive) این است کـه تـصمیم گیرنـده از طریـق ارزیابی نتـایج …

ادامه نوشته »

اصول تصمیم گیری روبرت گانتر

[membersonly] قبل از تصمیم گیریهای مهم کمی بخوابید ممکن یک نصیحت مادر بزرگانه به نظر برسد ولی مطالعات نشان می دهد دانش آموزانی که قبل از امتحان به اندازه کافی میخوابند حتی اگر به انداره بقیه درس نخوانده باشند در نهایت نمرات بهتری به دست می آورند اکثر فجایای بزرگ …

ادامه نوشته »