خانه / دسته بندی نشده / تست کارآفرینی, آیا شما یک کارآفرین هستید؟ تست کارآفرینی EQ دکتر اف. کوراتکو

تست کارآفرینی, آیا شما یک کارآفرین هستید؟ تست کارآفرینی EQ دکتر اف. کوراتکو

 

۱-آیا در کودکی آدامس یا مجله فروخته اید یا کفش دیگران را برای دستمزد واکس زده اید؟

بلی                                        خیر

۲- آیا خانواده شما در کار تجارت هستند؟

بلی                                        خیر

۳- آیا خویشاوندی دارید که در کار تجارت باشد ؟

بلی                                        خیر

۴- آیا تاکنون در شرکت کوچکی کار کرده اید که در آن با صاحب شرکت تماس نزدیک داشته باشید؟

بلی                                       خیر

۵- آیا بین ۱۶ تا ۴۴ سال سن دارید؟

بلی                                       خیر

۶- آیا تاکنون در شرکت بزرگی کار کرده اید که در آن با یکی از مدیران رده بالای شرکت از نزدیک کار کرده باشید؟

بلی                                       خیر

۷- آیا تاکنون از شغلی اخراج شده اید ؟

بلی                                       خیر

۸- آیا در سازمان دهی، طرح ریزی، تعیین بودجه ، امور پرسنل، بازاریابی ،تبلیغات، مدیریت یا ارزیابی تجربه دارید؟

بلی                                       خیر

۹- اگر متاهل هستید، آیا همسرتان، ریسکهای مالی و شخصی همراه با شروع یک کار تجاری را تایید می کند؟

بلی                                       خیر

۱۰- آیا کتابخانه ای از کتب مربوط به رمز موفقیت دارید؟

بلی                                       خیر

۱۱- آیا همقطاران شما در محل کار و دوستانتان در نقاط دیگر زندگیتان به شما احترام می گذارند؟

بلی                                       خیر

۱۲- آیا پرسشگر، ابداع گر، خلاق، نوآور و پرخاشگر هستید؟

بلی                                       خیر

۱۳- آیا از حل مسائل لذت می برید؟

بلی                                       خیر

۱۴- آیا ترجیح میدهید رئیس خود باشید؟

بلی                                       خیر

۱۵- آیا دوست دارید باعث اتفاق افتادن امور شوید؟

بلی                                       خیر

۱۶- آیا از ریسک مالی و شخصی لذت می برید ؟

بلی                                       خیر

۱۷- آیا فرزند یزرگ خانواده هستید؟

بلی                                       خیر

۱۸- زن هستید یا مرد؟

مرد                                    زن

۱۹- متاهل هستید یا مجرد؟

متاهل                                 مجرد

۲۰-  آیا خود را شخصیتی مستقل و آزاد می دانید؟

بلی                                       خیر

۲۱- آیا نیاز شدید به موفقیت در خود احساس می کنید؟

بلی                                       خیر

۲۲- آیا رابطه خوبی با پدر خود داشته اید؟

بلی                                       خیر

۲۳- شرکتهای تجاری کوچک بیش از ۵۰% نیروی کار را به استخدام خود در می آورند، ۵۰% از کل کارهای جدید را تولید میکنند و ۴۴% از تولید ناخالص ملی را عهده دار هستند .

درست                                  غلط

۲۴- آیا رد درخواست ها را به شخصه به عهده می گیرید؟

بلی                                        خیر

۲۵- آیا زیاد نقل مکان می کنید؟

بلی                                        خیر

۲۶-  آیا درست است که کارآفرینان مدیران خوبی می شوند؟

بلی                                        خیر

۲۷- فرد برای آنکه کار آفرین موفقی باشد به شانس فراوان نیاز دارد؟

درست                                  غلط

۲۸- کارآفرینان موفق غالبا از اندرز مشاوران خارجی و کارشناس استفاده میکنند؟

درست                                  غلط

۲۹- آیا اعتقاد دارید که میتوانید سرنوشت خود را در دست بگیرید؟

بلی                                        خیر

۳۰- آیا اهدافی سازگار دارید و نتایج کار مد نظر شماست؟

بلی                                        خیر

۳۱- آیا تاکنون مجبور به نقل مکان شده اید، طلاق را تجربه کرده اید یا شاهد مرگ همسر و والدین خود بوده اید؟

بلی                                        خیر

۳۲- آیا در خصوص تجارتی که میخواهید وارد آن شوید، تجربه دارید؟

بلی                                        خیر

۳۳- پس انداز شخصی مهمترین منبع برای شروع یک کار تجاری توسط کارآفرینان است؟

درست                                    غلط

۳۴- آیا مهارتی مدیریتی دارید؟

بلی                                        خیر

۳۵- آیا حاضرید به ازای همان حقوقی که هم اکنون دریافت می کنید، ساعت بیشتری کار کنید؟

بلی                                        خیر

۳۶- آیا از مدرسه فنی و حرفه ای یا دانشکده مدرکی دارید؟

بلی                                        خیر

۳۷- آیا میدانید برای شروع کار تجاری چگونه پول جور کنید؟

بلی                                        خیر

۳۸- آیا مردم را دوست دارید؟

بلی                                        خیر

۳۹- آیا میتوانید سریع تصمیم بگیرید؟

بلی                                        خیر

۴۰- آیا انرژی فراوان دارید؟

بلی                                        خیر

۴۱- آیا دوستانتان به شما وفادارند و اعتماد دارند؟

بلی                                        خیر

۴۲- آیا وقتی تصمیمی گرفته شد، پیاده سازی آن را پی گیری میکنید؟

بلی                                        خیر

۴۳- آیا برای رسیدن به اهدافتان به قدرت خویش اعتماد دارید؟

بلی                                        خیر

۴۴- آیا مشتاق به تغییر دادن الگوهای عادتی منفی خود هستید؟

بلی                                        خیر

۴۵- آیا از استاندارهای اخلاقی بالایی برخوردارید؟

بلی                                        خیر

۴۶- آیا دارای ایده یا محصول خوبی هستید و یا می دانید چگونه می توان به آنها دست پیدا کرد؟

بلی                                        خیر

۴۷- آیا میدانید چگونه قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را به کار گیرید؟

بلی                                        خیر

۴۸- آیا مصمم به ایجاد شرکتی برای خودتان هستید؟

بلی                                        خیر

۴۹- آیا میدانید چگونه یک طرح تجاری را برای ارائه به گروهی از پژوهشگران توسعه دهید؟

بلی                                        خیر

۵۰- آیا میتوانید الهام بخش افراد دیگر باشید و در آنها ایجاد انگیزه کنید؟

بلی                                        خیر

۵۱- آیا میدانید چگونه از تبلیغات رادیویی، تلویزیونی، پستی و مکانی استفاده کنید؟

بلی                                        خیر

۵۲- آیا میدانید برای بازاریابی به چه خصوصیاتی نیاز هست؟

بلی                                        خیر

۵۳- آیا با اصل OPM  آشنا هستید؟

بلی                                        خیر

۵۴- آیا میدانید چگونه استعدادهای خود را وسعت دهید؟

بلی                                        خیر

۵۵- آیا میدانید قاعده ۸۰/۲۰ چگونه موفقیت را تحت تاثیر قرار میدهد؟

بلی                                        خیر

۵۶- آیا تاکنون خصوصیات شخصیتی خود را ارزیابی کرده اید؟

بلی                                        خیر

۵۸- آیا تاکنون ارزش شبکه خود را تعیین کرده اید؟

بلی                                        خیر

۵۹- آیا تاکنون پتانسیل کاری خود را مورد کاوش قرار داده اید؟

بلی                                        خیر

۶۰- آیا به قدرت و موفقیت آموزش خود –هدایت اعتقاد دارید؟

بلی                                        خیر

۶۱- آیا ۹۹% اوقات با شادی و نشاط از خواب بر می خیزید؟

بلی                                        خیر

۶۲- آیا هر روز مدت زمانی را به تفکر، مطالعه ، طرح ریزی یا آرامش فکری اختصاص می دهید ؟

بلی                                        خیر

۶۳- آیا خود را بلند پرواز می دانید ؟

بلی                                        خیر

۶۴- آیا از قدرت، کنترل و مدیریت لذت میبرید؟

بلی                                        خیر

۶۵- آیا مشتاق هستید که همین امروز شغل خود را ترک گفته و از صفر شروع کنید؟

بلی                                        خیر

۶۶- آیا میدانید چگونه نقطه دخل و خرج را تعیین کنید؟

بلی                                        خیر

۶۷- آیا میدانید چه چیز رفتار مشتری و عادتهای خرید کردن را برانگیخته میکند؟

بلی                                        خیر

۶۸- سازمانهای دانشجویی نظیر ATA,VICA,DECA,FFA   و بقیه به دانشجویان کمک می کنند تا  درباره کار آفرینی مطالبی بیاموزند.

درست                                     غلط

۶۹- آیا میدانید اطلاعات مربوط به کارآفرینی را از کجا به دست آورید؟

بلی                                        خیر

۷۰- آیا قوانین مربوط به خریدن یک شرکت تجاری موجود را می دانید؟

بلی                                        خیر

۷۱- آیا پذیرایی دنبال کردن یک سیستم موفق هستید حتی اگر با سیستم شما متفاوت باشد؟

بلی                                        خیر

۷۲- فدراسیون ملی تجارت بزرگترین سازمان شرکتهای تجاری کوچک در آمریکاست؟

درست                                     غلط

۷۳- آیا می توانید بدون اینکه زیر بار شکست بروید،  آن را بپذیرید؟

بلی                                        خیر

۷۴- آیا میدانید چگونه جریان پول را پیش بینی کنید؟

بلی                                        خیر

۷۵- آیا میدانید چگونه یک ترازنامه را بخوانید؟

بلی                                        خیر

۷۶- آیا با قوانین مالیاتی و تجاری کنونی آشنا هستید؟

بلی                                        خیر

۷۷- آیا با قوانینی که بر آموزش و گزینش پرسنل تاثیر میگذارند، آشنایی دارید؟

بلی                                        خیر

۷۸- آیا می دانید یا می خواهید بدانید چگونه باید کالایی را فروخت؟

بلی                                        خیر

۷۹- آیا خود را غیرتمند، دارای قوه تخیل و خستگی ناپذیر می دانید؟

بلی                                        خیر

۸۰- آیا مشتاق به شرکت در منافع و مضار یک شرکت هستید ؟

بلی                                        خیر

۸۱- آیا میدانید چگونه ایده های خود را از دزدان محافظت کنید؟

بلی                                        خیر

۸۲- آیا حساب پس انداز دارید؟

بلی                                        خیر

۸۳- آیا با اصول داد و ستد آشنایی دارید؟

بلی                                        خیر

۸۴- آیا با احکام و قوانین سرمایه گذاری آشنا هستید ؟

بلی                                        خیر

۸۵- آیا با ۳۰۰ عنوان شغلی در ایالات متحده(ایران) آشنایی دارید؟

بلی                                        خیر

۸۶- آیا میدانید چگونه برای محصول یا خدماتی که میدهید تبلیغات رایگان انجام دهید؟

بلی                                        خیر

۸۷-  آیا از کار فعلی خود راضی هستید؟

بلی                                        خیر

۸۸- زنان کار آفرین حدود ۷۰% از کل افراد خود اشتغال را تشکیل می دهند؟

درست                                     غلط

۸۹- کار آفرینان اقلیت حدود ۵/۵% از کل افراد خود اشتغال را تشکیل می دهند؟

درست                                     غلط

۹۰- به طور میانگین، افراد خود اشتغال شرکتی بهتر ار افراد خود اشتغال منفرد عمل می کنند؟

درست                                     غلط

۹۱- به طور میانگین، زنان کار آفرین بدتر از مردان عمل می کنند؟

درست                                     غلط

۹۲- آیا میدانید کجا نسبتهای عملیاتی یا تجاری را برای صنایع مشخص بیابید؟

بلی                                         خیر

۹۳- آیا با تفاوتهای میان انواع مختلف شرکتهای تجاری آشنا هستید؟

بلی                                         خیر

۹۴- آیا میدانید چگونه برنامه های آموزشی بزرگسالان برای کار آفرینی را بیابید؟

بلی                                         خیر

۹۵- آیا با  خدماتی که SBA  ارائه میدهد آشنایی دارید؟

بلی                                         خیر

۹۶- آیا با خدماتی که نهاد توسعه تجارتهای اقلیتی  یا مراکز تجارتهای اقلیتی ارائه میدهند، آشنا هستید؟

بلی                                         خیر

۹۷- آیا با نحوه بستن قرار داد با دولت آشنایی دارید؟

بلی                                         خیر

۹۸- اگر صاحب فرزند هستید یا خود نوجوان هستید، آیا با برنامه های کار آفرینی در دسترس در مدارس یا دانشکده ها آشنایی دارید؟

بلی                                         خیر

۹۹- آیا سیستمهای کنترل تجارت نظیر حسابداری، نگهداری اسناد، تحلیل مالی و غیره آشنایی دارید؟

بلی                                         خیر

۱۰۰- آیا از اسرار کار با بانکداران، حسابداران  و وکلا آگاهید؟

بلی                                         خیر

۱۰۱- نرخ شکست اکثر شرکتهای تجاری کوچک تاره کار در سه سال اول حدود ۸۰% است.

درست                                      غلط

۱۰۲- مهاجران دارای نسبت بالایی از کار آفرینی در ایالات متحده هستند.

درست                                      غلط

۱۰۳- بیش از ۹۰% کلیه شرکتهای تجاری در ایالات متحده کوچک بوده کمتر از ۲۰ نفر را به کار گرفته اند و به صورت مالکیت فردی اداره می شوند.

درست                                      غلط

(ضریب کارآفرینی ) خود را تعیین کنید :EQ

تعریف: کار آفرین، فردی است که یک پروزه تجاری- اقتصادی را با ریسک شخصی و برای سود بالقوه، ایجاد کرده توسعه می دهد و مدیریت می کند.

شرح: EQ یا ضریب کار آفرینی، یک ابزار آموزشی خود-هدایت است. EQ آزمون نیست بلکه روشی است که توسط آن فرد می تواند خصوصیات شخصی خود را با خصوصیات کار آفرینان موفق مقایسه نماید.

دستور العمل: برای پاسخ دادن به هر پرسش از بهترین توان خود استفاده نمایید. محدودیت زمانی وجود ندارد. پاسخ درست همه سوالات داده شده است تا با علاقه مندی بیشتری پاسخ دهید.

تفسیر: به خاطر داشته باشید که این آزمون نیست. اگر نمی توانید به سوالات پاسخ دهید، نگران نشوید. می توانید بیاموزید که چگونه یک کارآفرین شوید. برای آن دسته از افرادی که قالب امتیاز بندی را ترجیح می دهند روش تقریبی زیر را می توان به کار برد.

نمره صحیح:

۱۰۰ اگر تا به حال کار آفرین نبوده اید بهتر است شروع کنید.

۸۵ شرایط لازم را دارید. شروع کنید.

۷۰ پتانسیل آن را دارید. کافی است قواعد کار را بیاموزید .

۵۵ عقب هستید، ولی باز هم می توانید شروع کنید.

۴۰ به نظر نمی رسد که علاقمند باشید، ولی این بدان معنا نیست که ار پس آن برنمی آیید.

۲۵- باز هم شانس دارید. امتحان کنید.

۰ احتمالا مرده اید!

پاسخهای صحیح:

۱-بلی              ۲- بلی             ۳- بلی                         ۴- بلی                ۵- بلی                         ۶- بلی           ۷- بلی                ۸ – بلی                       ۹-بلی               ۱۰- بلی                     ۱۱- بلی         ۱۲- بلی                ۱۳- بلی               ۱۴-بلی                  ۱۵-بلی                            ۱۶-بلی            ۱۷-بلی           ۱۸- هرکدام              ۱۹-هرکدام               ۲۰-بلی                     ۲۱-بلی             ۲۲-بلی            ۲۳-بلی                    ۲۴- خیر                 ۲۵-بلی                          ۲۶-خیر            ۲۷-درست         ۲۸-درست                ۲۹-بلی                  ۳۰-بلی                    ۳۱-بلی              ۳۲-بلی           ۳۳-درست              ۳۴-بلی                    ۳۵-بلی

۳۶-بلی              ۳۷-بلی            ۳۸-بلی              ۳۹-بلی           ۴۰-بلی                     ۴۱-بلی             ۴۲-بلی         ۴۳   -بلی             ۴۴-بلی              ۴۵-بلی                          ۴۶-بلی           ۴۷-بلی             ۴۸-بلی             ۴۹-بلی             ۵۰-بلی                       ۵۱-بلی              ۵۲-بلی         ۵۳-بلی            ۵۴-بلی              ۵۵-بلی                       ۵۶-بلی              ۵۷- بلی              ۵۸-بلی             ۵۹-بلی        ۶۰-بلی                        ۶۱-بلی            ۶۲-بلی           ۶۳-بلی               ۶۴- بلی           ۶۵-بلی                      ۶۶-بلی             ۶۷-بلی             ۶۸-بلی           ۶۹-بلی         ۷۰-بلی

۷۱-بلی            ۷۲-درست           ۷۳-بلی              ۷۴-بلی        ۷۵-بلی                       ۷۶-بلی             ۷۷-بلی             ۷۸ -بلی           ۷۹  -بلی           ۸۰-بلی                                         ۸۱-بلی             ۸۲-بلی            ۸۳-بلی                 ۸۴- بلی        ۸۵- بلی                             ۸۶-بلی            ۸۷-بلی        ۸۸-درست              ۸۹-درست          ۹۰-درست                           ۹۱ –بلی              ۹۲ -بلی          ۹۳-بلی            ۹۴-بلی         ۹۵-بلی                                ۹۶-بلی                ۹۷-بلی         ۹۸-بلی       ۹۹-بلی           ۱۰۰-بلی                                 ۱۰۱-درست         ۱۰۲-درست        ۱۰۳-درست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره ی مدیر

عضو هیات علمی دانشگاه در رشته اقتصاد - بازاریابی

همچنین ببینید

راهکارهایی برای شروع کسب‌وکار در شرایط دشوار اقتصادی

شروع یک کسب‌وکار جدید کار سختی است و وقتی کشوری در شرایط اقتصادی دشوار قرار …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − ده =