هنرتصمیم گیری وحل مسئله

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺰدیکی دﻭریل ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ، ﻣﺸﻐﻮﻝ  ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ که بچه عاقلی بود  ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﯾﻞ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ. سه  ﺑﭽﻪ ﺩﯾﮕﺮکه به بچه های حرف گوش نکن وبازیگوشی بودن ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺧﻮﺍﺑﺸﺎﻥ ﺑﺮﺩ. ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ ﻣﯽ  ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﺩ که یا ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﯾﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﺪ تا ﺟﺎﻥ سه ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩاده و تنها یک نفر قربانی شود ﻭ ﯾﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ.
اگ  سوزنبان ﻣﻨﺤﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ سه ﮐﻮﺩﮎ را ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ یک نفر ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ کند ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼ‌قی ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﺻﺤﯿحی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ , ﺁﻥ یک ﮐﻮﺩﮎ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ (سه ﮐﻮﺩﮎ ﺩﯾﮕﺮ) ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ (ﺭﯾﻞ ﺳﺎﻟﻢ) ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ  واگر یک کودک را انتخاب کند سه انسان جان خود را از دست می دهند.

ﺳﻮﺍﻝ: ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟

انسان ها به دلیل صاحب اختیار بودن متمایز از سایر موجوات هستندکه این اختیار مسئولیت هایی نیز برای انسان ها به همراه آورده است, پاداش ها, تنبیه ها وتشویق ها همگی نتیجه اختیار وتصمیم گیری بین گزینه های مختلف است.

ما انسان ها در هر لحظه از زندگی در حال تصمیم گیری هستیم اکنون که شما در حال خواندن این مقاله می باشید اقدام شما مبتنی بر یک تصمیم بوده است. بعضی از تصمیم ها کم اهمیت هستند وما بدون فکر کردن به آنها انجامشان می دهیم مثل خوردن, رانندگی کردن… که تاثیر زیادی بر سرنوشت وآینده ما ندارند ولی بعضی تصمیم ها اهمیت زیادی در زندگی ما دارند که حتی می توانند به قیمت از دست رفتن زندگی ما تمام شوند مثل تصمیم به ازدواج, انتخاب شغل ورشته تحصیلی …

در محیط های اداری وسازمانی هم تصمیم گیری جزء جدایی ناپذیر مدیران می باشد که خیلی ها مدیریت را مترادف با تصمیم گیری می دانند,  تصمیمات مدیر می تواند یک سازمان را از اوج به قعر یا برعکس بکشاند مثال ساده شده آن تیم های فوتبال است, وقتی که مربی عوض می شود مربی جدید ممکن است بتواند تیم آخر جدولی  را به تیم اول جدولی تبدیل کند در صورتی که بازیکنان تیم تغییر نکرده اند بلکه چیزی که تغییر کرده مدیر وتصمیمات است.

عصرحاضر, عصر تغییر وحق انتخاب های زیاد می باشد ما باید بتوانیم بین انتخاب های مختلف بهترین انتخاب را داشته باشیم. در گذشته با انتخاب های کمتری مواجه بودیم به عنوان مثال ۶ نوع مربا وجود داشت که باید بین آنها یکی را انتخاب می کردیم که به علت نبود تعداد زیادی گزینه, انتخاب ما تامقدار زیادی ما رو راضی می کرد و پشیمانی کمتری به همراه داشت ولی در حال حاضر با گسترش بازارها وپیشرفت های تکنولوژی وافزایش رقابت در بازار بالغ بر ۳۰ مدل مربا در بازار وجود دارد که تصمیم گیری را با دشواری مواجه می کند وهر انتخابی که داشته باشیم به منزله از دست دادن ۲۹ مدل مربای دیگر است که این مسئله ازنظرروانی این رو تلقین می کند که نکند انتخاب ما بهترین انتخاب نبوده وباعث می شود که از انتخابی که کرده ایم رضایت کافی نداشته باشیم.

مطالعات زیادی در خصوص نحوه تصمیم گیری در دنیا صورت گرفته است ودنیا به اهمیت تصمیم گیری پی برده است. تصمیمات هستند که زندگی, شغل وآینده ما وسازمان ما را می سازند به قول رالف کینی برنده جایزه کتاب سال آمریکا در دنیای پیچیده امروز دودانش از اهمیت کلیدی برخوردار است نخست دانش آینده پژوهشی( دانش مقصد شناسی) ودوم دانش تصمیم گیری

روش های زیادی برای تصمیم گیری ارائه شده است که می توان به مدل های عقلایی, سطل زباله, تفکر ارزشی, نظریه تصویر, نظریه آشوب, مدل های تصمیم هنجاری, مدل رویه های هرزگاهی, تصمیم گیری مبتنی بر سناریو, توفان فکری, AHP, TOPSIS, SAW,WP , متد لکسیگوگراف … اشاره کرد که هرکدام بنا به شرایط فردی وسازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشکل حال حاضرکشورما عدم توجه به تصمیم گیری ومدیرت به عنوان یک علم است که این عدم توجه هم در زندگی فردی و هم سازمانی ما وجود دارد و شاید ساده ترین کار برای ما گرفتن تصمیم باشد تصمیم هایی که به اهمیت آنها در زندگی حال وآینده خودمان وسازمان مان واقف نیستیم واینکه هر تصمیمی که می گیرم می تواند لطمات جبران ناپذیری به زندگی فردی و سازمانی ما بزند.

امیدوارم از امروز به تصمیم گیری به عنوان یک مهارت ضروری در زندگی نگاه کنیم وبا یادگیری روش های تصمیم گیری روز به روز این مهارت رو در وجودمان تقویت کنیم و اثرات آن را در زندگی فردی واجتماعی مان مشاهده کنیم واز ما به عنوان کسی یاد شود که تصمیمات درستی در زمان های حیاتی وبحرانی در زندگی شخصی وسازمانی می گیرد.

جا دارد در پایان یادی کنیم ازآلبرکامو نویسنده مطرح فرانسوی که می گویدزندگی امروز ما حاصل جمع یک نعداد تصمیم وانتخاب است که در گذشته گرفته ایم.

مجتبی برزگر دوین

عضو هیات علمی دانشگاه

www.artoosh.org

درباره ی مدیر

عضو هیات علمی دانشگاه در رشته اقتصاد - بازاریابی

همچنین ببینید

۱۰ ایده کسب وکار سود آور

  کسب وکار رستوران: یکی از بهترین و سود آورترین ایده های کسب وکار است, …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − هشت =